Přijímací řízení učebních oborů pro školní rok 2020/2021

Informace k přijímacímu řízení učebních oborů (tříleté), naleznete zde:

Výsledky přijímacího řízení - 1. kolo - učební obory

Protokol přijatých žáků denního studia (učební obory), naleznete zde: Přijatí uchazeči

Protokol nepřijatých žáků denního studia (učební obory), naleznete zde: Nepřijatí uchazeči

Originál zápisového lístku je nutné doručit poštou, nebo vhodit do schránky u brány hlavního vchodu do školy a to nejpozději do 10 dnů od vyvěšení výsledků přijímacího řízení. 

Sdělení rodičům přijímaných žáků do tříletých učebních oborů

Vážení rodiče,

v případě, že jste někteří neobdrželi ZÁPISOVÝ LÍSTEK ve Vaší ZŠ, akceptujeme vzhledem k současné mimořádné situaci potvrzení o nástupu Vašeho dítěte na naší školu do tříletého učebního oboru formou zaslání e-mailové zprávy. 

Do e-mailu je nutné uvést tyto údaje o Vašem dítěti:

  • jméno a příjmení,
  • datum narození,
  • kód a název oboru vzdělávání.

Originál ZÁPISOVÉHO LÍSTKU odevzdáte při nástupu do školy.

Přijímací řízení učebních oborů pro školní rok 2020 - 2021