Přijímací řízení učebních oborů pro školní rok 2020/2021

Informace k přijímacímu řízení učebních oborů (tříleté), naleznete zde:

Výsledky přijímacího řízení - 1. kolo - učební obory

Protokol přijatých žáků denního studia (učební obory), naleznete zde: Přijatí uchazeči

Protokol nepřijatých žáků denního studia (učební obory), naleznete zde: Nepřijatí uchazeči

Přijímací řízení učebních oborů pro školní rok 2020 - 2021