Školní řád

ŠKOLNÍ ŘÁD

Plné znění školního řádu platného od školního roku 2019/2020 naleznete zde: Školní řád.pdf