SOU gastronomie a podnikání - Šablony II

  • Název projektu: SOU gastronomie a podnikání - Šablony II
  • Registrační číslo: CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_066/0016905
  • Operační program: Výzkum, vývoj, vzdělávání
  • Výzva: Výzva č. 02_18_066 pro Šablony pro SŠ a VOŠ II - VRR v prioritní ose 3 OP

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Celý text naleznete zde: Publicita projektu