Třídní schůzky pro rodiče žáků 1. ročníků

Třídní schůzky se pro rodiče žáků 1. ročníků uskuteční prezenčně dne 20. září 2023 od 17 hodin.