Třídní schůzky

Termín konání třídních schůzek se zákonnými zástupci žáků ve školním roce 2019/2020

Třídní schůzky se zákonnými zástupci žáků 1. ročníků se konají:

  • ve čtvrtek 21. listopadu 2019  od 17:00 do 18:00 hodin.

Konzultační schůzky se zákonnými zástupci žáků vyšších ročníků:

  • ve čtvrtek 21. listopadu 2019  od 15:00 do 18:00 hodin.

V době schůzek jsou přítomni všichni vyučující. V případě nepřítomnosti vyučujícího byly předány potřebné informace třídnímu učiteli (případně zastupujícímu třídnímu učiteli).