Výsledky 2. kola přijímacího řízení do 1. roč. šk. r. 2024/25

Střední vzdělání s výučním listem

Střední vzdělání s maturitní zkouškou

Nástavbové studium s maturitní zkouškou