Výsledky přijímacího řízení do 1. ročníku šk. r. 2021/22

Střední vzdělání s výučním listem

Střední vzdělání s maturitní zkouškou

  • Čtyřletý obor 68-43-M/01 VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST (ŠVP Veřejnosprávní činnost)
  • Čtyřletý obor 65-42-M/01 HOTELNICTVÍ (ŠVP Hotelnictví a turismus)
  • Čtyřletý obor 66-41-L/01 Obchodník (ŠVP Obchodník)

Nástavbové studium s maturitní zkouškou