Výsledky přijímacího řízení do 1. ročníku šk. r. 2022/23

Střední vzdělání s výučním listem

Střední vzdělání s maturitní zkouškou

      • Čtyřletý obor 68-43-M/01 VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST (ŠVP Veřejnosprávní činnost)
      • Čtyřletý obor 65-42-M/01 HOTELNICTVÍ (ŠVP Hotelnictví a turismus)
    • Čtyřletý obor 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání (ŠVP Podniková ekonomika a management)

Nástavbové studium s maturitní zkouškou

  • Dvouletý obor 64-41-L/51 Podnikání (ŠVP Podnikání)