Výsledky přijímacího řízení do 1. ročníku šk. r. 2023/24

Střední vzdělání s výučním listem

Tříletý obor 66-52-H/01 ARANŽÉR (ŠVP Aranžér a propagace)

Tříletý obor 29-54-H/01 CUKRÁŘ (ŠVP Cukrář)

Tříletý obor 65-51-H/01 KUCHAŘ - ČÍŠNÍK (ŠVP Kuchař - číšník)

Tříletý obor 29-53-H/01 PEKAŘ (ŠVP Pekař)

Tříletý obor 66-51-H/01 PRODAVAČ (ŠVP Prodavač květin)

Tříletý obor 29-56-H/01 ŘEZNÍK - UZENÁŘ (ŠVP Řezník - uzenář)

Střední vzdělání s maturitní zkouškou

Čtyřletý obor 68-43-M/01 VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST (ŠVP Veřejnosprávní činnost)

Čtyřletý obor 65-42-M/01 HOTELNICTVÍ (ŠVP Hotelnictví a turismus)

Čtyřletý obor 63-41-M/01 EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ (ŠVP Podniková ekonomika a management)

Nástavbové studium s maturitní zkouškou

Dvouletý obor 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ (ŠVP Podnikání)

Zápisové lístky

Zápisový lístek můžete odevzdat v SŠ podnikání a gastronomie v úředních hodinách takto:

Pondělí 7:30 – 15:30

Úterý 7.30 - 17:45 

Středa 7:30 – 15:30

Čtvrtek 7:30 – 15:30

Pátek 7:30 - 13:30

Zápisový lístek musí být vyplněný, podepsaný zákonným zástupcem a uchazečem.