Výzva č. 37 - Moderní škola I

  • Název projektuMODERNÍ ŠKOLA I.
  • Registrační číslo: CZ.07.4.67/0.0/0.0/17_054/0001122
  • Operační program: Praha - pól růstu ČR
  • Výzva: Výzva č. 37 Modernizace zařízení a vybavení pražských škol II

Projektem dojde k zásadní modernizaci odborných učeben  5 škol.Cílem je modernizace zařízení a vybavení odborných učeben pro rozvoj kompetencí v oblastech přírodních věd, komunikace v cizích jazycích, technických a řemeslných oborů, matematické gramotnosti a polytechnického vzdělávání.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.