Zápisový lístek

Zápisový lístek můžete odevzdat v SŠ podnikání a gastronomie v úředních hodinách takto:

Pondělí 7:30 – 15:30

Úterý 7.30 - 17:45 

Středa 7:30 – 15:30

Čtvrtek 7:30 – 15:30

Pátek 7:30 - 13:30

Zápisový lístek musí být vyplněný, podepsaný zákonným zástupcem a uchazečem.