Závěrečná zkouška

Složení jednotlivých komisí a termíny konání jednotlivých částí závěrečné zkoušky

Komise 1 (třídy 3.E, 3.F, 3.G a 3.PK)

Komise 2 (třídy 3.I, 3.N, 3.H a 3.M)