Závěrečné zkoušky - jmenování zkušebních komisí

Komise 1: třídy 3.G, 3.L, 3.PF, 3PG, 3.PK

Komise 2: třídy 3.H, 3.I, 3.M, 3.N