Závěrečné zkoušky prosinec 2022 - jmenování zkušebních komisí

Komise 1: třídy 3.G, 3.PK

Komise 2: třídy 3.H, 3.M