Přijímací řízení – Ukrajinci

Přijímací řízení pro Ukrajince se řídí zákonem č. 67/2022 Sb.

Přihlášky

K přihlášce musí žák dodat vysvědčení přeložené do českého jazyka, případně prohlášení o absolvování ZŠ na Ukrajině (odpovídající našemu 8. a 9. ročníku), dále doklad o pobytu v ČR.

Ubytování

Ubytování zajišťujeme pouze pro mimopražské uchazeče.

Výuka na škole probíhá v českém jazyce.